SK Slovensky EN English
Articles of wild
Dr. Heinrich Dungler
Dr. Heinrich Dungler
Ing. Erik Baláž; Ing. Karol Kaliský; Ing. Rastislav Jakuš, PhD.
Ing. Erik Baláž; Ing. Karol Kaliský; Ing. Rastislav Jakuš, PhD.
Dave Foreman
Dave Foreman
Vlado Vančura
Vlado Vančura
Andrea Hajdúchová
Andrea Hajdúchová
Tomáš Vančura
Tomáš Vančura
 
 
Wilderness

Wilderness experience and the howl of wild wolves during a hike in the mountains, is that possible in central Europe?

Last refuges of Tatra Mountains are a fascinating place to breath the “spirit of nature”, to have a thankful feeling of being part of a strong, clear development. Wild, dynamic processes without human impact, deep, silent woods and rare species like wolves, bears and lynx are values for us and future generations. These values are a great honour for Slovakian people and their culture.

Dr. Heinrich Dungler, added 11.5.2009
The Tatra Mountains are unique resource of Carpathian fauna and flora species. The first Slovakian National Park – the Tatra National Park (TANAP) - was established in 1949 for the conservation of these species. Now, more than half a century since TANAP´s foundation, we try to fulfil goals defined by strict international criteria and respect the main mission of the Tatra National Park – the protection of the Tatra´s nature. However, the forests of TANAP are afflicted by wind blowdown and bark beetle outbreaks. Are we allowed to leave the Tatra forests for spontaneous development without any human interventions?
Ing. Erik Baláž; Ing. Karol Kaliský; Ing. Rastislav Jakuš, PhD., added 21.5.2008
Žijeme dnes v najkritickejšom okamihu tri a pol miliardy ročnej histórie života na Zemi. Za tento nepredstaviteľne dlhý čas sa tu život vyvíjal, šíril, rozkvital a menil sa, zapĺňajúc každučký možný výklenok svojimi rôznorakými prejavmi, poprepletanými navzájom komplexnými a celú zemeguľu obopínajúcimi vzťahmi. Teraz však táto jeho rôznorodost..
Dave Foreman, pridané 5.1.2008
“ Divočina v PAN Parkoch je veľký kompaktný kus územia, ktoré bolo v minimálnej miere ovplyvnené človekom“.
Prečo potrebujeme divočinu v Európe
Asi najľahšie zrozumiteľná odpoveď je: „pretože jej absencia výrazne ochudobnuje náš život a to najmä po stránke duchovnej..“. Toto však asi veľa nepovie tým, ktorí žijú v blízkosti divočinových území a rozhodli sa založiť svoju existenciu..
Vlado Vančura, pridané 5.1.2008
Požiadavky ochranárov na vytvorenie bezzásahovej zóny v Tatranskom či iných národných parkoch, v ktorej sa príroda po kalamite, alebo aj po požiare spamätáva sama, narážajú na Slovensku na odpor lesníkov, nechuť politikov a nepochopenie verejnosti. Vo svete je však dôvera v schopnosti prírody skutočne nezlomná. A to včítane krajiny, kde má slovo biznis silný zvuk - v USA.
Andrea Hajdúchová, pridané 5.1.2008
V Kôprovej doline hučia motorové píly. Naplnili sa tým Vaše najhoršie obavy, keď ste opúštali TANAP?
Bohužial, je to tak.
Svetový fond na ochranu prírody (WWF) považuje ťažbu v Tichej a Kôprovej doline za nelegálnu odvolávajúc sa na Európsku smernicu o biotopoch. Ako ešte môže pomôcť EÚ Slovenským ochranárom?
Európska únia nám priniesla systém práva a v ochranárskom práve je to systém Natura 2000. Ide o vypracovanú filozofiu záchrany prírodného bohatstva,..
Tomáš Vančura (05.10.2007; Roľnícke noviny; č.40/2007, strany 1,3), pridané 5.1.2008
| staršie články >>