ostatné | WILDlife.sk

“Divočiny je čoraz menej. Poďte do nej aspoň na chvíľu nazrieť prostredníctvom wildlife.sk. Do tej pravej, neskrotenej, zatiaľ…” 

Všetky naše fotografie zobrazujú divokú prírodu, voľne žijúce zvieratá a rastliny.

Nenájdete tu fotky zvierat žijúcich v zajatí alebo zvierat vychovaných ľuďmi. Našim cieľom nie je technická a „anatomická” dokonalosť zobrazenia, je to predovšetkým autenticita zážitku stretnutia s divokou prírodou, jeho zachytenie a sprostredkovanie.

-Karol, Tomáš a Miroslav Kaliský-


Wildlife portfólio