Rozumné využívanie pre športy a rekreáciu v prírode – šanca pre divočinu v Tatrách | WILDlife.sk

Rozumné využívanie pre športy a rekreáciu v prírode – šanca pre divočinu v Tatrách

Zážitky z divočiny a zavýjanie divokých vlkov počas túry v horách, je vôbec v strednej Európe ešte také niečo možné?

Posledné útočištia divočiny v Tatrách sú fascinujúce miesta kde je možné vdýchnuť čistého ducha prírody, kde má človek vďačný pocit z účasti na silnom, zdravom rozvoji. Divé, dynamické procesy bez ľudského vplyvu, hlboké, tiché lesy a vzácne druhy ako vlk, medveď a rys sú hodnoty pre nás a ďalšie generácie. Tieto hodnoty sú veľkou poctou pre ľudí žijúcich na Slovensku a ich kultúru.

Ale Tatry majú ťažkosti. Nový, konzumne orientovaný životný štýl rastie na Slovensku prirýchlo. Nájomné byty, lesné cesty, exkluzívne poľovné revíry, poľovnícke chaty a vnadiská, tvrdý turistický rozvoj s novými lyžiarskymi trasami  a hotelovými mestami. V Tatrách žije okolo 20 až 40 vlkov. Napriek cieľom ochrany Európskej únie sa na vlky poľuje od novembra do januára. V nových poľovníckych revíroch je pytliactvo bežné a jednoduché. Slovensko si ide zničiť jeden z jeho najviac dôležitých a unikátnych zdrojov, jednu z posledných možností zážitku z divočiny v strednej Európe.

Rakúsko urobilo v minulosti niekoľko takýchto chýb. Experti na turistiku a ekonómovia vedia, že moderné spoločnosti potrebujú pre svoj vzrast športovú a outdoorovú rekreáciu v divej, zdravej prírode. Rakúsko pracuje na obnovení divočiny.

Pomôžte podporiť múdre slovenské tradície. Na stránke www.wildlife.sk môžete nájsť ľudí, ktorí žijú pre toto fascinujúce tatranské horstvo. Hodnoty divočiny sú udržateľné a sú tu pre ďalšie generácie. Ekologicky orientovaná turistika s inteligentným využitím športovej a outdoorovej rekreácie môže priniesť základ ekonomiky. Ale táto základňa nepotrebuje nové lesné cesty, holoruby, poľovné revíry, lyžiarske vleky ani hotelové mestá. Potrebuje divočinu, dýchajúce miesta pre zážitky obklopené vytím divých vlkov.

Dr. Heinrich Dungler je športový prírodovedec a divočinový biológ. Na Univerzite v Salzburgu učí športovú ekológiu, interakcie medzi športom, turistikou a prírodou. Ako vedúci vládneho projektu na prinavrátenie vlka do Rakúska študuje v severnej Amerike, Aljaške a v Kanade.