Kniha Rok v divočine | WILDlife.sk

Kniha Rok v divočine

Vďaka mimoriadne úspešnému poslednému roku sa mi splnili aj tie najodvážnejšie priania ohľadne stretnutí s najtajomnejšími z duchov divočiny. Predovšetkým s vlkmi a rysmi, ktoré mi stále dávali pocítiť, že je len na ich dobrej vôli či sa vôbec zjavia, ale aj vďaka výnimočným stretnutiam s medveďmi a ďalšími divými zvieratami. A práve tieto nevšedné stretnutia mi umožnili dokončiť vytúženú fotografickú knižku – Rok v divočine.

Ďakujem obom mojim partnerom z WILDlife.sk, môjmu staršiemu bratovi Mirovi, s ktorým sme sa prvé roky v mladosti spolu neúnavne túlavali po lese a bratrancovi Tomášovi, ktorý ma naučil, že fotografia prírody nemusí byť len dokumentačná, ale môže byť aj tvorivá a obohacujúca.

Moja vďaka patrí tiež mojim skvelým kolegom filmárom – Erikovi Balážovi, Adamovi Baštekovi, Jozefovi Fialovi a Braňovi Balážovi, bez ktorých by sa mi tento sen nepodarilo naplniť. Rok v divočine

Knihu si môžete objednať na stránke AROLLA FILM

Karol Kaliský